Välkommen till Kanmark

Mark & anläggningsarbeten

Kanmark utför mark och anläggningsarbeten, såsom trädgårdsanläggning, stensättning, murning och dränering. Vi utför även projektering och planering för markarbeten.

Komplett lösning

Kanmark är det lilla markbolaget med den breda kompetensen inom markarbeten. Vi är inte bara en utförare av olika arbeten utan tillhandahåller en komplett lösning för kunden – från idé till verklighet. Kanmark utför alla typer av markarbeten, allt ifrån finplanering av din trädgård till större och mer komplexa projekt.

Varför ska du välja Kanmark?

Eftersom Kanmark prioriterar en nära och god dialog med beställaren är Lyhördhetflexibilitet och kvalitet tre ord som beskriver oss väl och samtidigt är det några av anledningarna till varför kunder anlitar oss.

Vi finns med dig under hela projektets gång från planeringsfasen till utförande och ser självklart till att allt blir ordentligt utfört. Under ett projekt är kommunikationen en av de viktigaste faktorerna för att projektresultatet ska hålla en så hög kvalitet som möjligt.