Välkommen till oss !

Kanmark

Rished 175

449 50 Alafors

Vi utför mark & anläggningsarbeten, såsom

trädgårdsanläggning, stensättning, murar,

dräneringar, avloppsanläggningar, grundarbeten

till nybyggnation och även projektering och planering

för markarbeten.

 

Våra uppdragsgivare finns bland fastighetsägare och byggentreprenörer.

0708 - 96 08 66